Tar ut nästa månads "lön" genom att ta hem lite vinst i Saab, men har kvar massor, jag misstänker att kommande rapport inte kommer att vara till belåtenhet och jag gillar inte utseendet på TA just nu heller.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.