Tar ut nästa månads "lön" genom att ta hem lite vinst i Saab , men har kvar massor, jag misstänker att kommande rapport inte kommer att vara till belåtenhet och jag gillar inte utseendet på TA just nu heller.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.