Aktiemaskinen

Sdiptech en till omgång irangen?

Lång
OMXSTO:SDIP_B   SDIPTECH AB SER. B
Sdiptech nära stöd på 407 kr , samtidigt som MA200 mötte upp i onsdags i kombination med att RSI bottnade där denna trendstarka aktie bottnat tidigare (ca 40 RSI14).

En till omgång i rangen upp till ~490 kr?

Disclaimer: äger aktier sedan onsdag.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.