Luspank

Securitas Dubbeltopp

OMXSTO:SECU_B   SECURITAS AB SER. B
Tillfälligt avbrott i uppgången i Securitas i form av en dubbeltopp, jag har ritat in det scenarie som jag skulle agera köpare på som är vid nästa studs på röd trendlinje.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.