Luspank

Sensys

Kort
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:SENS   None
Misstänker att det värre innan det blir bättre, bryts grön trenlinje, tänker jag om.
Trade stängt manuellt:
Avbryter vid 1.740 181212, ca 10%.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.