Investoz

SENSYS GATSO GROUP

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:SENS   None
Den 21:a februari presenterar Sensys sin årsrapport. En stark årsrapport är ett måste för att aktien ska rusa vidare! Det finns liksom inga utrymmen för tveksamheter och olika tolkningar huruvida rapporten är bra eller dålig! Om marknaden inte är enig så kommer pendeln falla nedåt, tyvärr.

Analystjänsten Affärsvärlden analys förstörde "festen" i och med sin negativa publicering av Sensys värdering på marknaden och rallyt avbröts och blev till en konsolidering i väntan på rapport.
Så istället för en "breakout" så har Sensys hamnat i två dåliga börsmönster, en potentiell "huvud/skuldra formation" och "shark formation". Båda är tyvärr av negativ karaktär. Uppe på det så finns det risk att den positivt stigande trendkanalen bryts. Om sådant är fallet så får vi återigen se nivåer kring 1.65-1.70.

Så, som jag ser det så måste Sensys komma med en urstark årsrapport och att marknaden ska agera därefter! En brytning av 2.23 krävs för att ingen av de negativa formationerna ska infinna sig.
Kommentera:
Spot on! Höger skuldran nådde precis upp till 2.13 och bröt sedan söderut till 1.70 där beräknat stöd fanns! Den tog sig ganska snabbt upp till motståndet på strax över 2 kr.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.