AktieAI

Stillfront Group AB - Veckodiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Det här är en teknisk analys på Stillfront i veckodiagrammet.

Sen ATH för drygt 1 år sen har kursen bara fallit och rört sig i en fallande kanal som vi ser i diagrammet. Trenden är ytterst negativ och fundamentalt har inget hänt för att ändra den heller och därför fortsätter den att falla.

Inflationen gynnar inte heller den rådande miljön för tillväxtbolag. Det är en tydlig björnmarknad för tillväxtbolag i överlag.

Vi ser att varje uppgång är i själva verket en pullback i den fallande trenden som ger säljare/blankare en bättre kurs att sälja för.

Det ser mörkt ut just nu om jag ska vara ärlig, men jag ser en glimt av hopp. För första gången ser vi en positiv divergens i RSI. Vi ser också stora säljvolymer med start den 14 februari tre veckor i rad som följdes av enorma köpvolymer de senaste två veckorna samtidigt som kursen verkar ha hittat stöd på den markerade stödnivån.

Tittar vi på candlesticks ser vi att de har blivit kortare efter fallet för fem veckor sen. Vi ser också en dubbelbotten. Är det utmattningsvolymer vi ser på säljsidan? Kanske.

Jag tycker i alla fall att nu är det ett bra tillfälle för tjurarna att försöka ta kontrollen, men för att vända trenden måste kursen först bryta ur den fallande kanalen och sen övervinna 48 kronors nivån med hög volym och en stark candle. Sker detta kan vi se att fler vågar in sig tillbaka till SF.

Långsiktigt är jag positiv till kursen. Kortsiktigt finns det nu en chans till en vändning men det är svårt att bedöma vad som verkligen kommer att ske. Om man vill vara tidig och hoppa in kan det vara ett bra tillfälle nu med en tight stop loss. Från ett risk/reward perspektiv är det lockade i alla fall.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

Följ mig om du vill bli varse om uppdateringar och nya analyser som jag lägger upp .

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Nästa vecka stänger candeln för månaden. Om vi tittar på månadsdiagrammet ur ett volymperspektiv, specifikt "Cumulative Delta Volume", ser vi en stor divergens mellan säljvolymen och prisrörelsen. Detta stärker teorin om att den stora säljvolymen vi ser för månaden är utmattningsvolym och ett reversal är nära förestående.
Kommentera:
Låt oss titta på veckodiagrammet. Vi ser ovanligt stora volymer men kursen har stabiliserats och faller inte lägre än så samtidigt som volymerna håller på att minska för varje vecka som går. Min teori är att större aktörer absorberar alla aktier som säljs och när det inte längre finns några säljare, kommer de att pumpa kursen.
Kommentera:
Korrigering: Den ritade motståndsnivån i ovanstående bild är från september 2019 och inte från juni 2018.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.