Skagenrora

Handelsbanken samlar styrka för fortsatt uppgång

Lång
OMXSTO:SHB_A   SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
Banksektorn har gått starkt under sommaren efter att ha laggat mot index under första halvåret. Handelsbanken gjorde ordentligt rally i slutet av juli för att konsoliderade under några handelsdagar. I mitten av augusti fortsatte resan uppåt och gapet från 21 mars stängdes. Nu befinner sig Handelsbanken i konsolidering igen och tror man på fortsatt uppgång kan man ta en lång position med relativt bra risk/reward. Stopp sätts med fördel strax under förra konsolideringens botten som nu agerar stark stödnivå, ca 107 kr . Ska vi tro AB-CD så ska priset upp mot ca 120 kr vilket ger oss en R/R på 2,5. Dock har vi relativt starka motståndsnivåer på vägen dit, både på 117 och 118,5, så delar av positionen kan med fördel stängas där.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.