Adamnk

Silver - Short setup

Kort
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Letar efter en short på silver när vi träffar $26, vi har lite lokalt resistans där vi är nu, men vill se oss pusha genom där och vända på $26 innan jag tar en entry.
Inte helt säker om vi kommer ta oss genom här, men R/R är inte tillräckligt bra för att jag ska ta en short här. Har bättre entries på andra platser, väntar gärna till $26. Uppdaterar denna om vi kommer dit och jag tar en entry.
T1: $24
T2: $21.5

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.