Hej tradingview communityn!

Med denna analys vill jag tacka er som följ och visat intresse för mina analyser. Jag hoppas jag i fortsättningen får fortsätta dela med mig av mina analyser. Jag önskar även alla en god fortsättning!!

Jag har i min tidigare analys sagt att vi möjligen kan se en nedgång mot 100kr. Jag skrev även att heltal är oftast psykologiska nivåer och i detta skede kan vi nog utgå ifrån att 100kr kommer att vara en psykologisk nivå.
OMX har slagit ATH i och med det har även SINCH fått en naturlig uppgång med rådande börsklimat, med det sagt är detta enligt mig en kortsiktig uppgång med de positiva divergencer som byggts på sedan november.
Vi har i dags grafen etablerat oss ovan EMA 20 vilket är positivt för kortsiktig positiv trend dock har vi närmat oss motstånds nivåer som vi behöver tas oss förbi. Kursen befinner sig även under AVWAP (120kr) köparna är riktigt inte på plats mao och det behöver ske något fundamentalt för att få tillbaka köparna.

Slutord:
Vi befinner oss fortfarande i en korrektion, så länge vi befinner oss där är jag neutral dock inte negativ i sin helhet.

Gillade du mitt inlägg?
Gilla 👍 & Följ ❤️


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.