AktieAI

Sinch AB - Veckodiagram

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Det här är en teknisk analys på Sinch AB i veckodiagrammet.

Kursen har rört sig i en fallande kil i flera veckor tills den bröt ut ur den förra veckan nära Fibonacci 0,618 i cyanfärg. Dessutom är 100 kr en psykologisk nivå som var ett motstånd tidigare (se den stigande kilen 2020) som nu verkar som ett starkt motstånd.

Tittar man på candlesticks har vi förra veckan en engulfing candle som signalerar en trendreversal.

MACD histogrammet visar dessutom att negativt momentum avtar, vilket är positivt.

Notera att kursen inte har riktigt tagit sig över dag EMA20 och inte heller vecko-EMA100 (lila). Så det kan hända att den vänder ner någonstans mellan 112-120 för att testa motståndet vid 98,20, 90,50 kr eller t.o.m. vecko-EMA200 (vit).

Jag är positiv till aktien även om på kort sikt finns det en möjlighet till ytterligare dipp.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.