Idag är det Sveriges nationaldag med detta inlägg vill jag passa på att önska er alla en fantastisk nationaldag! Svenska börsen är stängd men passar på att ge min uppdatering kring SINCH.

Jag är fortsatt negativ. I grafen presenterar jag 2 scenarion antingen att vi återtestar trendtaket för vidare nedgång eller så bryter vi flaggan för fortsatt nedgång. Jag har letat efter potentiella nivåer men det är svårt att förutspå hur långt ner vi kan komma till en början är 30kr i mitt sikte.

Min bullish scenario är om vi etablerar oss ovan 60kr.

Tekniska indikatorer:
RSI - under 50punkter vilket säger mig att styrka inte finns.

MACD - negativ, bearish signal påväg att korsa.

Glad nationaldag!

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.