I min senaste analys skrev jag att jag var intresserad av en positionstagning kring 80kr nivån. Rapporten var under förväntningarna och reaktionen har utspelat sig väl i grafen minst sagt. Jag har börjat leta efter nya scenarion i SINCH . Med hjälp av det kraftfulla verktyget VPVR i veckografen ser vi tydligt var volymerna tidigare har kommit in. Runt 30kr - 42kr samt vid 68kr. Personligen är jag fortsatt negativ men ser inga hinder för en långsiktig investering i SINCH från dessa nivåer. Priset närmar sig även SMA 200 vilken man bör hålla koll på. Har ingen position än.

Tekniska indikatorer:
RSI - Översåld
MACD - fortsatt negativ momentum.

iamyasink

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.