I min senaste analys skrev jag att jag var intresserad av en positionstagning kring 80kr nivån. Rapporten var under förväntningarna och reaktionen har utspelat sig väl i grafen minst sagt. Jag har börjat leta efter nya scenarion i SINCH. Med hjälp av det kraftfulla verktyget VPVR i veckografen ser vi tydligt var volymerna tidigare har kommit in. Runt 30kr - 42kr samt vid 68kr. Personligen är jag fortsatt negativ men ser inga hinder för en långsiktig investering i SINCH från dessa nivåer. Priset närmar sig även SMA 200 vilken man bör hålla koll på. Har ingen position än.

Tekniska indikatorer:
RSI - Översåld
MACD - fortsatt negativ momentum.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.