Investoz

SOLTECH ENERGY SWEDEN (SOLT)

Lång
OMXSTO:SOLT   SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
Det är tydligt att vi nu befinner oss i en långvarig, strukturell ekonomisk kris. Men nu står vi inför ett ännu större kris, en mycket mer grundläggande kris - en miljökris. Vi har släppt ut enorma mängder CO2 och metan och kväveoxid i jorden atmosfär för att skapa det liv känner till idag. Nu har vi så mycket av dessa utsläpp i atmosfären att det blockerar solens värme från att lämna jorden. Vi är mitt i en klimatförändring. Det är inte längre en teori. Det här ligger inte längre in i framtiden, utan det sker här och nu.

Det som är skrämmande med klimatförändringar som inte gärna förklaras på samma sätt som denna Coronavirus pandemi som just nu har skakat en helt värld, är att om en hel värld skulle känna till vilken fara vi står inför med klimatförändringar så skulle människorna vara mer motiverade och villiga att börja förvandla den här planeten.
Klimatförändringar förändrar jordens vattencykler. Det är det det här handlar om. Vår planet är en vattenplanet.

Våra ekosystem på jorden har utvecklats under miljontals år baserat på vattencyklerna, molncykler som tar de runt jorden. För varje grad som temperaturen på planeten stiger på grund av industriellt inducerade CO2-utsläpp, suger atmosfären upp 7% mer fuktighet från marken. Värmen tvingar fuktigheten in i molnen, så vi får mer koncentrerad nederbörd, våldsammare vattenhändelser, men de blir mer sällsynta, vänder jorden hela vattencykel upp-och-ner. Mer våldsamma snöstormar. Mer dramatiska vårfloder. Mer långvarig sommartorka. Skogsbränder runt om i världen, Australien nyligen vars förödelse var enorm. Man hade ett snitt temperatur på 40 ,3 °C! Högsta någonsin. Vi har nu kategori 3-, 4- och 5 orkaner, så våldsamma att de förstör infrastruktur och dödar människor över hela världen. Orkanen som slog till i Filippinerna 2013, med över 10 000 döda, det var den mest kraftfulla orkan som någonsin mätts upp .
De nya studierna som just kommit ut visar sötvatten som smälter i Arktis, på Grönland och nu Antarktis. 20,3°C på Antarktis i år! Aldrig någonsin har det varit så varm vid 60:e breddgraden. Det förändrar havsströmmarna mycket snabbare än förväntat. Det pratas redan nu om stormar som är bortom allt vi kan föreställa oss, redan i slutet av detta århundrade. Kuststäder, där mycket av vår stadsbefolkning bor , läggs under vatten.

Klimatförändringarna förändrar drastiskt vattnets cykler. Det är en exponentiell kurva som dessa förändringar sker i. Om detta inte är mer skrämmande och mer fasansfullt än ett virus som vi kan återhämta oss ifrån, så är detta något som kommer med största sannolikhet att till slut förgöra oss och den värld vi känner till idag.
Det här når inte en enda löpsedel. Detta är det mest dramatiska i hela mänsklighetens historia.
Det har förekommit fem massutrotningar på jorden under 450 miljoner år. Varje gång förändrades kemin på planeten väldigt snabbt, det är vad man kallar för en vändpunkt och massdöd. Efter en massdöd tar det upp till 10 miljoner år för att få tillbaka nytt liv på jorden.

Under de kommande sju årtiondena kan vi komma att förlora över hälften av de livsarter som nu finns på jorden. Jag tror inte någon förstår hur allvarligt detta ögonblick är förrän det är för sent. Många kanske erkänner klimatförändringarna, men fortsätter precis som vanligt, med lite grönare tvätt eller dasspapper.

Cleantechbolagen kommer att ha en exponentiell utveckling de närmaste årtiondena. Tyskland kommer att vara fossilfritt 2040 som första land i EU. Aldrig någonsin har det pumpats in så mycket pengar, främst från EU men också Kina storsatsar på grön energi, och förändring måste ske snabbt och måste ske nu. Det är skamligt för de som har sålt de cleantechbolag i sina aktieportföljer av ren rädsla och panik och som verkligen tror och vill bidra till en förändring genom att investera i dessa bolag, men framförallt skamligt att klimatförändringarna förnekas fortfarande runt om i världen. Mänsklig idioti är oändlig...

Sjukdomar kommer och går, men våran planet finns det bara en utav. När vi väl har förstört den, så finns det ingen återvändo. Alla kommer att drabbas samtidigt och överallt. 99,5% av alla arter som någonsin funnits på denna planet har kommit och gått, det är inga bra odds vi har ...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.