OMXSTO:SOLT   SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
Efter ett "Gap" skapades en riktigt fin dubbelbotten med RSI Divergence. Var nog många som inte ens hann med upp där.
Precis innan hade vi nämligen en dold divergence som pekade, svagt, åt andra hållet....
(Sen påtalade en FB medlem i annan grupp att det oxå var ackumulering och reverse pattern på dessa nivåer - vilket ytterligare stärkte en uppåtgående rörelse.

Priset tog sig upp till en Fib retracement på 61.8 (knappt, bara ören ifrån) där vi oxå hittar en Supply nivå.
Fin rejection candle mot zonen och en stark reaktion neråt.

Det kan vara svårt att hinna med i svängarna då det ofta vid öppning av börsen går fort.
Men är man medveten om nivåerna så kan man tajma trade på lägre tidsupplösning (ex. 15min i detta fall), även om det inte heller alltid fungerar just för att det går för snabbt.
Vi vill inte hamna i en situation där vi jagar ett trade. Då väntar vi på nästa tillfälle. :)

Den nedgående rörelsen brukar ofta testa tidigare punkt där uppgången startade - så någonstans runt 26-27kr är inte omöjligt.
Tradear man S&D så brukar vi lägga målpriset lite innan.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.