OMXSTO:SPEC   SPECTRACURE AB
Totalt sett är jag negativ till aktien med Target på 17.70 närmast. 17,70 är också en nivå som inträffar 61,8% fall av hela aktiens uppgång, en nivå som är väldigt respekterad för rekyler i börsen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.