en månad sen så pobliserade jag om den potenciela våg 5 i spec men nu tror jag att 4an är inne och vi redan nu påbörjat våg 5 vilket syns att våg 1 i stora 5an från 5kr till 8,7kr nästan 75% ökning, jag väntar på en 50% decline på denna våg för att sen fånga resten av våg3
Kommentera: ser bra ut

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.