OMXSTO:SPEC   SPECTRACURE AB
en månad sen så pobliserade jag om den potenciela våg 5 i spec men nu tror jag att 4an är inne och vi redan nu påbörjat våg 5 vilket syns att våg 1 i stora 5an från 5kr till 8,7kr nästan 75% ökning, jag väntar på en 50% decline på denna våg för att sen fånga resten av våg3
Kommentera:
ser bra ut
Kommentera:
analysen är i takt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.