Adamnk

sp500 - vill se en sista pump till 4115

Lång
Adamnk Uppdaterad   
SP:SPX   S&P 500 Index
Hoppas vi kan ta oss upp till ca 4115, tar gärna en short därefter om vi vänder och inte lyckas hålla 200MA i svart . invalidering om vi bryter genom och håller över stora trendlinjen på höger sida samt 4115.
Kommentera:
ES1! futures ovan ^

håller vi vill jag se equal highs/200DMA, alternativt hela vägen upp till $4130
Kommentera:
vid equal highs nu, låt se hur det spelar ut sig.
Kommentera:
Volymanalys för confluence, vi börjar få en lägre och lägre volymprofil vilket vi förväntar oss vid en mättad grind upp. Se liknande ex vid andra bear market reallys i rött där.
Kommentera:
förväntar mig detta kommande dagar, låt se

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.