TVC:SPX   S&P 500 Index
denna är en räkning som jag tror att det känns mest sanolikt men sen finns det andra räkning som är inte så bullish i det långa perspektivet

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.