ricksignal

sp500 longterm since 2009

Lång
TVC:SPX   S&P 500 Index
varje början har sitt slut, bara Gud vet när denna bullmarket efter 2009 tar slut så kommer den stora recession vilket innebär svårare liv för de flesta människor (icke rika), jag hoppas på att vi alla har några år till för att få ihop vår ekonomi och förberedda oss för svårare tider
närmare analys på sp500 kommer här näst

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.