SMARTBMONEY

ssab lucks like this stock is going to make a dubbel bottom....

Lång
OMXSTO:SSAB_B   SSAB AB SER. B
Bye opertunety of a life time. ?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.