OMXSTO:STAR_B   STARBREEZE AB SER. B
Fibonacci extension, expansion. Stochastic, RSI.

EXPECTED TRENDLINJE.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.