OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Swedbank har följt min progns rätt så fint . Håller detta så ska vi något högre 158-162. HA KOLL PÅ VOL OCH OM MA66 bryts

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.