OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Halloj traders!
Denna gång är vi åter med att göra en analys på swedish match och vi kör en annorlunda sådan med supply and demand strategi.

Vi befinner oss i ett intressant område med golden cross på ingång samt uppköps nyheterna som börjar flöda in. Strategin här kan vara att köpa på "roumors" och sälja vid "news". Vi har en kortsiktig negativ trend med en ganska nyligen skapad supply samt en negativ momentum i MACD och RSI under 50 punkter. Markaerade boxar är stöd och motstånd i månadsgraf.

iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.