iamyasink

Swedish Match

OMXSTO:SWMA   None
Halloj traders!
Denna gång är vi åter med att göra en analys på swedish match och vi kör en annorlunda sådan med supply and demand strategi.

Vi befinner oss i ett intressant område med golden cross på ingång samt uppköps nyheterna som börjar flöda in. Strategin här kan vara att köpa på "roumors" och sälja vid "news". Vi har en kortsiktig negativ trend med en ganska nyligen skapad supply samt en negativ momentum i MACD och RSI under 50 punkter. Markaerade boxar är stöd och motstånd i månadsgraf.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.