Henrik-PatternTrading

Swedol, Vecka, Konsolidering och triangel

OMXSTO:SWOL_B   None
Swedol visar styrka med sin konsolidering i en annars sjunkande börs det senaste.
Triangeln som formas kan vara bra att använda som ev. timing för inköp på längre investering.

Så länge vi har en konsolidering och en börs som inte bekräftat vänt ännu....rekommenderar jag "Neutral" på en Mycket intressant aktie.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.