OMXSTO:TEL2_B   TELE2 AB SER. B
Lång från rot av impuls.

Buy limit: 136.60 kr
SL: 132.90 kr
Target: 145.35 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.