OMXSTO:TEL2_B   TELE2 AB SER. B
72 visningar
1
Lång från rot av impuls.

Buy limit: 136.60 kr
SL: 132.90 kr
Target: 145.35 kr

Kommentarer