IvarssonAnalytics

Trelleborg lång efter impuls.

Lång
OMXSTO:TREL_B   TRELLEBORG AB SER. B
Tanken är en buy limit i början av senaste impulsen.

buy limit: 128.00kr
SL: 123.90kr
Target 1: 136.45
Target 2: 144.3

Om target 1 nås, flytta SL till 128.80kr.
Kommentera:
Ändring:
buy limit: 129.51kr
Kommentera:
Position stängd 15/10
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.