DennisSahlstromTrader

TRQ - Fortsättning på dubbel botten.

Lång
NYSE:TRQ   Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ har varit hårt pressat, mycket på grund av att guldpriset nu gått under $2,000 per ounce. Fundamentan i TRQ är bra men givetvis påverkas kursen av guldpriset.

Rent tekniskt ser det spännande ut. Runt $2,17 ser vi en potentiell dubbelbotten vilket kan indikera en bra sving uppåt eller så kommer kursen bryta vidare och vi kan se ett fall ner till $1,70. Det är bra att det finns en lägre punkt för det visar att vi kan gå längre, det har hänt tidigare samt att det därmed finns ett stöd där.

Skulle vi dock vända upp finns det första moståndet runt $2,47 - det tidigare stödet.

Scenario 1: En dubbelbotten kan tolkas som att vid den första bottnen han inte alla köpa och därför får köparna en andra chans att gå in innan uppgången börjar.

Scenario två: Det är ingen dubbelbotten och vi fortsätter ner.

Spännande tider!

Kom ihåg att ha en strategi.

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.