NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
RR 2
Studs stöd och 20MA
alt.1 upp mot tidigare toppar alt.2 target mot psykiska nivån 800 ta hem vinst precis innan 800
uppåtgående trend
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.