jan9011

Tesla

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Tesla ångar på uppåt med besked!

Klipp från Dagens Börs, Gå in på sidan ser ni även deras chart, blev inte med här i kopieringen.
Teknisk analys: Tesla på väg mot ett nytt All-Time-High
Skrivet av Per Stolt
https://www.dagensbors.se
Fre 2019-11-15 04:03

Tesla befinner sig just nu på rekord-produktion och aktiekursen näst intill lika så. I veckodiagrammet ovan kan vi se att Tesla tagit fart uppåt för en kommande test av All-time-high och kanaltaket uppe vid 390 dollar.

RSI-kurvan stiger och befinner sig ovanför neutrala 50, och Tesla har därmed signalerat för ett positivt genombrott. Den tekniska analysen pekar på en kommande test av 410-440 på sikt.

Sammanfattningsvis: Tesla är på väg upp mot 410-440 dollar och ett nytt All-Time-High!


Fotnot
Författaren till denna artikel äger inga egna aktier i detta bolag.

Friskrivning
Dagens Börs är en nyhetstidning och innehållet i denna artikel skall inte ses som en rekommendation av varken köpa eller sälja finansiella instrument. Innehållet i denna artikel skall endast ses som ett underlag till fortsatt analys. Dagens Börs ersätter varken utebliven vinst eller förlust, av vilket slag än må vara. Innehållets riktighet kan ej garanteras.

Gå tillbaka

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.