NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Har aldrig ägt aktien då jag sätt den som övervärderad länge och nu kommer den ner men skulle säga att det är drygt 25% kvar tills vi har nått målet på denna nedgång

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.