SUPERINVESTIL18

Tesla - bevaka 942 USD för ev. uppsida

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Vi har fått en studs på en stödnivå i RSI vid två tillfällen varav ett var inom en stark stödzon som jag sedan länge ritat ut. Troligtvis har vi därför fått en vändning.

Indikatorerhar visat på köp och visar just nu på ett momentum uppåt. Bevaka 2 scenarior

Jag ser det som troligt att vi bryter igenom "motstånd 1" vilket nekräftas med en stängning över 942 USD. Sker detta så ska vi testa 1062 USD härnäst.
Jag ser detta scenario som mindre troligt, men bryter vi inte ovanför 942 USD så kommer vi falla tillbaka igen . Troligtvis ner mot 778 USD.

Bevaka alltså hur vi agerar runt 942 USD!
Primär target: 1062 USD
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.