ItzLtd

Tesla: Swingtrade

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Target: 740-745USD

Trigger: Om vi bryter oss över 716USD
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.