Linus3230

Tesla - långsikt större nedsida

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Bankerna shortar Tesla, vill se aktien komma ned till nivåerna som finns i min tekniska analys.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.