ricksignal

tesla longterm

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Det bara en ide om vad som kommer ske i längre perspektiv, så jag förväntar mig några år upp och ner sen efter 2025/6/7 då jäklar to the mars

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.