ricksignal

tesla longterm

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Det bara en ide om vad som kommer ske i längre perspektiv, så jag förväntar mig några år upp och ner sen efter 2025/6/7 då jäklar to the mars

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.