alex165754

Tesla Elliot wave ide

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla
Enligt min iden så är Tesla i Elliotvåg nr1 efter en ABC rotation. Tesla var precis nere och täppte till ett gap som lågt långt ner och var lite svårt att tro att det skulle bli igentäppt som alla kunniga hade förutspått. Det känns då inte helt omöjligt att TESLA fortsätter att täppa till sina gaps. Och i min spelide är gapsen markerade med pilar. Om eliottwaven är rätt uppfattad så kommer TESLA täppa först det nedre gapet för att sen vända upp och täppa till det övre i elliotvåg 3 som också bör vara den längsta vågen. Efter det väntar ett tillbakadragande för att sen slå nya all time high. Efter det väntar förmodligen en ny ABC. Det skulle kunna gå att räkna ut vart alltimehigh kommer att landa ihop med fibbonatchi men jag har inte läst på tillräckligt för att räkna ut detta ännu. Kommer i framtiden.

Detta är ingen exakt vetenskap utan en teori som ibland fungerar. Ofta får man skissa lite så den passar in i det som händer.


OBS ingen köprek kontakta ekonomisk rådgivare om du vill ha hjälp att placera pengar eller tradea.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.