RealMaddeee

TESLA $1500 om ett år?

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
När den senast gick igenom och sedan upp igen ovanför EMA200 så har RSI bildat nästan en head and shoulder formation (de säger ingenting), men de jag vill få fram är att den nu senaste veckan har gått ner o upp från EMA200 och bildat nästan en helt likadan formation i RSI ( har gjort cirklar på grafen). Sist den drog EMA200 touchen så drog den en lång väg upp . Jag kopierade trenden från den botten till där den eventuellt kan bryta negativa trenden. Låt oss se om 1 år. Äger inget i företaget.
Kommentera: Brytit sig ur den negativa trenden nu. Får se om de blir åter test eller om den bara gasar på.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.