nashie

tesla är vi åter igen i lång läge?

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Tesla
verkar efter nedgången gapat up och stött up och följa en ny trendlinje. har mindre motstånd vid 1150 tror det går förbi men är beredd om de reagerar här och säljer isåfall annars går jag på tp på 1230-1237 iaf 50% av positionen
Går den över det stödet går den nog upp till ath och frågan är var det slutar?
men går den under nedersta trendlinjen kortar jag den igen istället.

Uppåt till motstånd är det 9.79%
Med 10 i hävstång är det 100% och 20 är det 200%

Jag kör tajt sl då kör hävstångsprodukter
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.