Finanssocionomen

Bearish?

Kort
Finanssocionomen Uppdaterad   
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
It's easy to see what i'm predicting here!

No financial advice.
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.