bubblyDealer28214

Longterm BULL, but shortterm bear case towards the US election

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
I'm as it says in the title longterm bullish on TSLA , but in the next dozen weeks I can see the price drop towards a new entry point @275USD. Share your feedback!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.