ricksignal

oil longterm (olja)

Lång
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
det finns inte mkt mer data från förut men det här räkningen känns bäst att vara sanolikt då tror jag att oljan befinner sig i en 5an men tanke på energi kris och sånt då kommer olja vara betydligt dyrare än sånt pris men medelkortsiktig är våg ett är nästan klar och priset måste ner för att slutföra sitt 2an, närmare räkning kommer senare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.