FX:UKOIL   CFDs på råolja (Brent)
UK Oil: 50-nivå verkar många vra överens om att räcker som nedgång för nu. Vi får se om 50 håller och om den nya toppen tas ut. Köparna ser ut att kommit tillbaka.
50, 40 finns på Gannhjulet som stöd men datumet stämmer inte riktigt. 48,20 och 5/1 stämmer riktigt bra!?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.