Luspank

URA ETF valde jag att sälja nu

AMEX:URA   Global X Uranium ETF
Väljer att sälja nu när den gått starkt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.