TradingView

Hur du kan förbättra din handel genom att titta på räntor: Del 1

Utbildning
TVC:US10Y   US statsobligationer 10 år avkastning
Hej allihopa! 👋

Den här månaden vill vi utforska ämnet räntor; vad de är, varför de är viktiga och hur du kan använda ränteinformation i din handel. Detta är ett ämne som nya handlare vanligtvis förbiser när de börjar, så vi hoppas att detta är en nyttig och användbar serie för nya personer som vill lära sig mer om makroekonomi och fundamental analys!

Den första frågan när du har att göra med räntor är hur man ser informationen i TradingView. Du kan alltid klicka på fliken ”Obligationer” under ”Marknader” och navigera till tabellen ”Räntor”, men ett ännu enklare sätt att se räntor över hela världen är att använda sökrutan och skriva in “10Y”. Klicka sedan på ”Ekonomi” så bör du kunna se alla globala marknader för 10-åriga räntor.


Denna konfiguration ger dig ”10-åriga” räntor, men du kan få fram obligationer med olika löptider genom att använda andra tickers. Du kan till exempel se USA:s tremånadersräntor genom att skriva ”US03M” eller Brasiliens 20-åriga räntor genom att skriva ”BR20Y”. Alla räntemarknader i vårt system följer denna ticker-standard. Prova en! Det är enkelt.

För dig som inte är bekant med det här är det här en liten förklaring till hur räntorna fungerar.

Räntorna fluktuerar på den öppna marknaden precis som aktier och kryptovalutor; de rör sig omvänt till priserna på statsobligationer. På så sätt kan du helt enkelt titta på priserna på statsobligationer för att få en uppfattning om hur räntorna utvecklas -> de kommer att röra sig i motsatt riktning.

Anledningen till detta är att när obligationer emitteras har de ett “nominellt värde” och en ”kupongränta”. Låt oss säga att nominella värdet för en statsobligation är 1 000 dollar och att kupongräntan är 2 %. Detta innebär att obligationsutgivaren varje år betalar 20 dollar till obligationsägaren.

När obligationer har emitterats kan de handlas fritt på den öppna marknaden. Låt oss säga att obligationen på 1 000 dollar ökar i värde och börjar handlas till 1 030 dollar eftersom det av någon anledning finns en stor efterfrågan. Eftersom de 20 dollar som betalas till obligationsinnehavaren är fasta är den faktiska ”räntesatsen” som köparna får när de betalar 1 030 dollar för obligationen lite lägre än 2 % -> 1,94 % för att vara exakt.

Förändringar i obligationspriserna förändrar alltså ”räntorna” på marknaden i realtid!

En sak att notera: Räntor på statsobligationer skiljer sig från den av staten fastställda ”fond”-räntan, som beslutas av ett lands centralbank.

Nästa vecka i del 2 tar vi en titt på vad som styr utbud och efterfrågan på statsobligationer/räntor och hur penningpolitiken påverkar alla de tillgångar du handlar med. Samt hur du kan använda denna information till din fördel!

Vi ses nästa vecka!

- Team TradingView ❤️❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.