TVC:US10Y   US statsobligationer 10 år avkastning
US10Y i förhållande till Gold(blå) och S&P500
Är det här emellan dom stora flyttar sina pengar?
Vad händer nu när man dopar marknaden igen?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.