BLACKBULL:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Dow kunde avancera över 29650 motståndet, eftersom det idag lyckades nå 29965 nivåer.

Som vi kan se på intradagsdiagrammet verkar marknaden bilda en handelstriangel mot ett motståndsområde runt 150-30000, så länge som marknaden fortsätter att upprätthålla handel under detta motstånd förväntas ytterligare en nedåtgående rörelse mot 28900 och lägre.

Över 30150 förväntas ytterligare framsteg mot området 500-30400.
Handel aktiv
Kommentera:
SÄLJ
UNDER
30000.
Trade stängt: målet nått:
ytterligare framsteg mot området30400.
nådd30450
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.