CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex


Dow Jones Index teknisk analys

Dow Jones Industrial Average har sannolikt fullbordat ett "Double Top" diagrammönster som visas i diagrammet nedan. Priserna har en stark nedåtgående trend, och tar bort en viktig stödnivå på 33 830. Att överträda denna nivå kan öppna dörren för ytterligare nedåtpotential med ett öga på 33 300. MACD-indikatorn bildade en baisseartad crossover under den neutrala mittpunkten, vilket understryker baisseartad fart.
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.