Swedishdaytrader

US30.shop

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   


Dow Jones Index teknisk analys

Dow Jones Industrial Average har sannolikt fullbordat ett "Double Top" diagrammönster som visas i diagrammet nedan. Priserna har en stark nedåtgående trend, och tar bort en viktig stödnivå på 33 830. Att överträda denna nivå kan öppna dörren för ytterligare nedåtpotential med ett öga på 33 300. MACD-indikatorn bildade en baisseartad crossover under den neutrala mittpunkten, vilket understryker baisseartad fart.
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.