Swedishdaytrader

US30.SÄLJ

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
Följ Dow Jones-prognosen
Fortsättningen av de negativa utsikterna på kort sikt, med stabiliteten för handeln under nivån 34 900
Målsupportnivån är 34.200
Handel aktiv:
Målsupportnivån är 34.200
Kommentera:
Säljes igen mot 34200

kort sikt, med stabiliteten för handeln under nivån 34 900
Trade stängt: Stopp nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.