CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Följ Dow Jones-prognosen
Fortsättningen av de negativa utsikterna på kort sikt, med stabiliteten för handeln under nivån 34 900
Målsupportnivån är 34.200
Handel aktiv: Målsupportnivån är 34.200
Kommentera: Säljes igen mot 34200

kort sikt, med stabiliteten för handeln under nivån 34 900
Trade stängt: Stopp nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.