CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex

Dow lyckades sjunka under det första stödet 34800 eftersom det lyckades lägga till mer nedåttryck medan marknaden kunde testa det andra stödet runt 34330.

Som vi tipsade förra veckan, så länge som marknaden fortsätter att handla över stödnivån 34330, kan framstegsvågen ha en chans att fortsätta mot 35800.

Under 34330 kan ytterligare nedgång drabba marknaden eftersom det finns ett annat stöd runt 700-33600 som kan föranleda en viss återhämtningskorrigering.

Under 33600 förväntas ytterligare nedgång mot 700-32600.
Handel aktiv
Kommentera: köp är aktiv från 34330
Order avbruten
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.