Stina123

Dubbelbotten mot demandzon

FX:USDCHF   USA-dollar/Schweizisk franc
USDCHF
Även detta ett backtesting trade, en dubbelbotten mot en Demand zon
Zonen är utritad på tf 4h och entry taget på tf 1h
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.