FX:USDCHF   USA-dollar/Schweizisk franc
Sista traden tagen i min backtesting för USDCHF, Demand zonen är utritad på tf 4h.
Vid första testen av zonen tar jag ett entry på 1h efter en Three inside up, R:R 1:3

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.